Autemis   [ Sistema de emissió de contractes d'assegurances anomenat AUTEMIS ]

PROJECT OVERVIEW

  • 1998

Aquest fou un projecte de MAPFRE. La meva participació estava adscrita als serveis de comunicacions. Aquest serveis es divideixen en dos sistemes diferents: petició de dades des dels clients al servidor i sistema de distribució de versions.
El sistema de petició de dades empra un protocol d'aplicació específicament dissenyat per al client.
La part client del sistema es va modelar amb tècniques de programació orientada a objectes i va ser realitzat amb VisualFoxPro™, que era un requeriment del client. A més del protocol d'aplicació, i degut a les peculiaritats del FrontEnd de comunicacions del servidor central, fou necessari dissenyar un protocol en el nivell de sessió. Tant el disseny d'ambdós protocols, com la part client la vaig realitzar jo mateix.
El sistema de distribució de versions era més senzill, ja que feia servir una aplicació de transport implementat per una altra companyia. Només va caler implementar una aplicació d'administració, planificació i execució automàtic d'enviaments.