Baseframe   [ Entorn de desenvolupament Java ]

PROJECT OVERVIEW

  • 2008-2014

Es desenvolupa en l'escenari de manca de recursos propis per afrontar la re-programació de tot el negoci dels diferents departaments de l'empresa. S'imposa, per tant, la necessitat de subcontractar petits projectes a proveïdors però amb el principi de que el programari ha d'estar desenvolupat com si fos el mateix equip.
BASEFrame és un framework que abasta tots els aspectes del desenvolupament: processos, anàlisi, disseny, desenvolupament, provatures, etc.
Es defineixen patrons de disseny, convencions, nomenclatures, etc. L'arquitectura es defineix com a multicapa, amb separació dels elements de definició de models i façana de servei (domini), implementació de la lògica de negoci i accés a base de dades, publicació del servei (EJB, REST, SOAP, etc.), interacció amb l'usuari (UI) i processos diferits.
Els processos abasten la planificació de característiques, tasques de desenvolupament, desplegament i errors.