Operacions Bolsa   [ Sistema d'Informació i Control d'operacions de Borsa ]

PROJECT OVERVIEW

  • 1989-1992

Realitzat a EnWare, SA, per al departament de Supervisión del Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid.
L'objectiu principal del sistema era controlar les operacions que es feien al mercat; el sistema rebia, per port serial, missatges amb ofertes i demandes i, també, les confirmacions d'operacions de compra-venda. Un cop rebuts els missatges, s'emmagatzemaven en base de dades per a tractar-se posteriorment mitjançant programari de presentació de dades. Aquest sistema permetia el control en temps real de possibles operacions fraudulentes.
Vaig participar-hi com a desenvolupador en llenguatge CLIPPER