Desigual   [ eCommerce ATG ]

PROJECT OVERVIEW

Vaig tenir les següents responsabilitats:
• Programador Java en ATG
• Dissenyador Java
• Analista funcionalitat
Les tasques desenvolupades tenien com a objectiu la implementació de petites millores i funcionalitats, a més del manteniment del codi existent. També la integració de serveis externs associats a xarxes socials (olapic...)
S’aplicava metodologia Scrum, amb JIRA.