Gadars   [ Sistema d’anàlisi de dades de recollida selectiva de residus urbans ]

PROJECT OVERVIEW

Control i Anàlisi de Serveis de Recollida de Residus Urbans. Opera amb les dades obtingudes del Sistema de Pesatge Embarcat que incorporen els camions de recollides. Amb els registres obtinguts, el sistema ofereix informes d’incompliments contractuals de la operadora, informes de desviacions dels paràmetres d’eficiència del servei i suggeriments per a millorar-ne l’eficàcia.
Gadars® s’ofereix als clients com un SaaS.
És implementat com un WEB, amb J2EE + Springframework + AngularJS + REST + Bootstrap.
A hores d’ara està en servei a l’Ajuntament de Torredembarra (Tarragona) i en procés de comercialització en altres ajuntaments.