Marcatges   [ Sistema de marcatges WEB per a Preciber ]

PROJECT OVERVIEW

  • 2006-2008

Aquest és un desenvolupament per a un empresa del sector de la fabricació industrial, Precibre, la qual empra el sistema ERP Infor::Pyme, de l'empresa Infor. Aquest sistema permet fer marcatges de treballs des d'entorn WEB, estalviant la necessitat del pagament de llicències per cada terminal de marcatge. El projecte s'ha desenvolupat amb Java+Spring. La plataforma WEB és un tomcat versió 5. El programari es connecta amb el servidor de base de dades de Microsoft i realitza els canvis necessaris en les taules que pertoquen.