MEFFPower   [ Sistema de informació en temps real de informació de futurs financers MeffPower ]

PROJECT OVERVIEW

  • 1995-1998

Realitzat per al Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF), fou un projecte molt semblant a RadioBolsa, però realitzat completament en Windows 3.x.
En aquest cas, el resident TSR és substituït per una llibreria d'enllaçament dinàmic (DLL) que rep la informació i l'emmagatzema en memòria. Una altra part de la llibreria proporcionava serveis de lectura dels missatges. Aquests serveis empraven un protocol d'intercanvi de informació NO redundant propi.
També és proporcionaven serveis de lectura amb el protocol DDE, els quals permetien mostrar la informació en aplicacions diferents de les específiques de MEFFPOWER, com ara Excel.
La llibreria de comunicacions i emmagatzematge d'informació es va construir amb C++. Les primeres versions de l'aplicació de presentació de dades van ser desenvolupada en VisuaBasic™, mentre que les posteriors es van fer amb C++ i la llibreria abans esmentada.
El projecte fou dirigit, dissenyat i realitzat completament per mi mateix, tant la part de comunicacions, com la part de presentació de dades. A hores d'ara esta sent emprat pels operadors del mercat de futurs MEFF.