oWindows   [ Llibreria de classes per a Programació sota Windows™ oWindows ]

PROJECT OVERVIEW

  • 1992

Aquest va ser un projecte personal que, desprès, es va emprar en diversos projectes a Enware, SA. Aquesta llibreria constituïa un framework de desenvolupament de la capa de presentació per a aplicacions en entorn Windows, estalviant la feina requerida quan es fa servir l'API natiu. És semblant, en concepte, a les proporcionades per Microsoft (MFC) o Borland (OWL), però diferent en disseny, perquè no crea dependències jeràrquiques.
Es proporcionava suport per a les següents àrees:
• Interfície gràfica (Botons, finestres, llistes, etc.)
• Emmagatzematge de dades en memòria (Llistes encadenades, diccionaris, etc.)
• Intercanvio de dades en memòria (DDE, altres propis)
• Miscel·lànies: Operacions bàsiques en arxius, directoris; tipus de dades de data i hora; opcions de configuració, etc.
• Comunicacions: Operacions de entrada/sortida per port serial