p5   [ Interfície de comunicacions POI-SAP per a P5 de OnLine 1 ]

PROJECT OVERVIEW

  • 1999-2000

Aquesta interfície de comunicacions fou realitzat per a intercanviar dades entre un sistema SAP-R3 i un programa de planificació industrial anomenat P5. La interfície es realitzà amb C++ i l'entorn de desenvolupament Microsoft Visual C++. El programa obtenia informació de la base de dades del P5 i es comunicava amb el sistema SAP, generant les comandes i missatges necessaris per a transmetre-la. Degut a un problema de manca de funcionalitat en el protocol del SAP, fou necessari mantenir un registre d'informació enviada per tal d'evitar duplicats a la destinació. La base de dades del P5 era el SQL Server de Microsoft.