Editorial Planeta   [ ECommerce tipus "subscription-box" ]

PROJECT OVERVIEW

  • 2017-2019

En aquest projecte actuo com a «product-owner». Recullo requeriments funcionals de l’àrea de negoci i genero els requeriments i especificacions tècnics per al proveïdor.
Planifico el desenvolupament i gestiono el cronograma del proveïdor.
També m’ocupo de generar la documentació funcional, les especificacions i dissenys tècnics.
En aquest projecte no tinc cap contacte amb la tecnologia, com a desenvolupador, sinó com a prescriptor. El meu perfil, en aquest cas, és de gestió i disseny pur.

TAGS