STAR   [ Proyecte STAR de Caja de Madrid ]

PROJECT OVERVIEW

  • 1998

Aquest projecte tenia l’objectiu de migrar el software existent (Terminal 360) a un entorn Java, orientat a objectes.
Vaig tenir la responsabilitat de dissenyador de classes Java, actuant com assessor d’alguns desenvolupadors per tal d’implementar les classes.