Albirar.cat

Octavi Fornés

Quant a...

Software Architect, Fullstack designer & developer, Agile specialist

Per què jo?

Sóc un professional de TI molt experimentat. Vaig treballar com a desenvolupador, dissenyador, analista funcional, arquitecte de programari i, fins i tot, operador de dades. Vaig treballar en una àmplia varietat de sectors d'empreses, com, entre d'altres, el govern, la indústria, les assegurances, el comerç electrònic de moda, el comerç electrònic de llibres, etc.
La meva carrera professional es va iniciar el 1984, però malgrat aquesta llarga experiència continuo en procés d'aprenentatge, perquè crec que en TI no n'hi ha prou amb el coneixement actual i s'han d'aprendre noves tecnologies, frameworks, llenguatges de programació, metodologies, etc.
Podeu veure la meva feina a github: https://github.com/albirar

Recomanacions

Coneixements

Arquitecte i dissenyador

Arquitecte i dissenyador

He dissenyat i definit entorns de desenvolupament, estructura d'aplicacions, patrons de software, etc. He dissenyat amb el suport dels principals entorns de desenvolupament i tecnologies: Spring framework, AngularJS, REST, JSP, etc. Puc dissenyar qualsevol aplicació i, per això mateix, també sóc un bon desenvolupador ja que entenc perfectament els requeriments i la estructura global de l'aplicació

Desenvolupador

Desenvolupador

He desenvolupat en molts llenguatges, tant en back com en front: Java, JSP, Twig, Javascript, HMTL5, CSS3, C, C++, Assembler x86, etc. També he utilitzat diverses llibreries, principalment SpringFramework, AngularJS i Bootstrap.

Gestor Agile de Projectes

Gestor de Projectes

He estat responsable de diversos projectes, tot aplicant diverses metodologies. Fins i tot, he hagut de dissenyar processos específics per a un entorn compartit (client i diversos proveïdors) de desenvolupament. Agile és, avui dia, la millor metodologia per a gestionar projectes i productes. Proporciono accés a un compte JIRA per a gestionar projectes dels meus clients.

Eines, llenguatges i plataformes

CV

EXPERIENCE

2019-Actualitat

Base Gestió d'Ingressos

Analista programador i consultor

Desenvolupament d'aplicatius i solucions.
Disseny d'entorn de desenvolupament, llibreries, mètodologia, etc.

2016-2019

Autònom

Assessor, desenvolupador, analista, dissenyador

Assessorament sobre desenvolupament.
Anàlisi i disseny de sistemes
Desenvolupador de software

2014-2016

Desigual (Abasic SL)

Desenvolupador Java en ATG, Analista funcional

Vaig participar en l'anàlisi, disseny i desenvolupament de mòduls WEB en l'entorn ATG per a l'e-commerce de la empresa
També vaig actuar com a analista amb els tècnics de màrqueting per a definir les necessitats de mòduls

2002-2014

BASE, Gestió d'Ingressos

Analista programador i consultor d'entorns de desenvolupament

Vaig analitzar, dissenyar i desenvolupar l'aplicació GIM, per a la gestió integral electrònica de sancions de trànsit
Vaig analitzar, dissenyar i especificar la part tècnica del plec de concurs per al desenvolupament i implantació d'un entorn de desenvolupament, metodologia i procediments per a tots els projectes informàtics que s'havien de desenvolupar a BASE.

2000-2002

Cast-Info

Analista, cap de projecte, mentor i formador

Vaig participar en diversos desenvolupaments per a clients de la consultora.
Vaig comandar i mentorar un grup de 5 persones que va desenvolupar un entorn de treball àgil per a implementar webs
Vaig ser cap de projecte de diversos clients de la consultora
Vaig impartir formació a equips de diversos clients de la consultora

1999-2000

Infor:Bussiness Solution (abans OnLine1)

Analista programador

Desenvolupament de sistemes de comunicacions entre sistemes SAP i el producte de la companyia

1998

ATOS Origin

Analista orgànic

Disseny de classes de interfície de client del projecte STAR de Caixa Madrid

1989-1998

Enware, SA

Programador i Analista

Especialitzat en comunicacions en temps real per a programari de distribució d'informació de mercats de borsa (Mercat continu i futurs).

1989

Tenel, SA

Tècnic de central telefònica

Control i verificació tècnica de instal·lacions telefòniques.

1988

O&M

Programador

Aplicacions de control administratiu per a empreses editorials

1987-1988

Tenel, SA

Tècnic de central telefònica

Control i verificació tècnica de instal·lacions telefòniques.

1985-1986

Logidis, SA

Tècnic de manteniment de Maquinari

Manteniment d'un sistema MAINFRAME de la marca DATAPOINT model 6600

1985

Gastor/Tralma, SA

Programador

Programador en lleguatge Databus. Participà en la realització de programari de logística i control de magatzem.
Aplicacions de control d'expedients comptables del Ministeri d'Educació i Ciència.

1984

Gastor/Tralma, SA

Operador informàtic

Llenguatges de programació

Java 8.x - (OOP)

JSP - (Templating)

Javascript - (Client Side Code)

HTML5 - (Markup)

CSS3 - (Style Sheet)

C++ 11 - (OOP)

Qt 5.6 - (Framework)

CMake - (Build tools)

Eines & Metodologia

JIRA Software - (Scrum tools)

Eclipse & Spring Tool Set (STS) - (IDEs)

Git - (Distributed Version Control)

Maven - (Build tools)

Scrum - (Metodologia)

Frameworks

Spring - (5.x, MVC, Security, )

AngularJS - (Javascript Framework)

Bootstrap - (3.x, 4.x)

Projectes

Contacte

Per email...

Contacteu...